دانشکده اقتصاد و علوم اداری

به دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه خاور نزدیک قبرس NEU خوش آمدید.

 دانشکده  اقتصاد و علوم اداری(FEAS) دانشگاه خاور نزدیک NEU، در سال 1988 با دو بخش، مدیریت بازرگانی و سیستم های اطلاعات کامپیوتر تاسیس شد. در سال های بعد 9 گروه دیگر  یعنی روابط بین الملل، اقتصاد، علوم سیاسی، بانکداری و امور مالی، کسب و کار بین المللی، روابط اتحادیه اروپا، اطلاعات و مدیریت مدارک، بازاریابی، و مدیریت منابع انسانی  تاسیس گردید. در حال حاضر دانشکده دارای 11 بخش و بیش از 1500 دانشجو در مقاطع مختلف کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری در آن مشغول به تحصیل هستند.

دانشکده های اقتصاد و علوم اداری در مقطع کارشناسی

 1. دانشکده بانکداری و امور مالی
 2. دانشکده مدیریت بازرگانی
 3. دانشکده سیستم های اطلاعات کامپیوتر
 4. دانشکده اقتصاد
 5. دانشکده روابط اتحادیه اروپا
 6. دانشکده  مدیریت منابع انسانی
 7. دانشکده کسب و کار بین المللی
 8. دانشکده روابط بین الملل
 9. دانشکده مدیریت سیستم های  اطلاعات
 10. دانشکده بازاریابی
 11. دانشکده علوم سیاسی
 12. دانشکده مدیریت دولتی

دانشکده تحصیلات تکمیلی اقتصاد و علوم اداری

برای رشته های​ تحصیلات تکمیلی کلیک کنید.

مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

 1. بانکداری و امور مالی کارشناسی ارشد و PhD 
 2. مدیریت کسب و کار کارشناسی ارشد و PhD 
 3. اقتصاد - کارشناسی ارشد و PhD 
 4. زبان و ادبیات انگلیسی -کارشناسی ارشد
 5. روابط اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد
 6. مدیریت منابع انسانی* کارشناسی ارشد
 7. نوآوری و مدیریت دانش کارشناسی ارشد و PhD 
 8. مدیریت کسب و کار- کارشناسی ارشد و PhD 
 9. روابط بین الملل کارشناسی ارشد و PhD 
 10. بازار یابی کارشناسی  ارشد
 11. مدیریت گردشگری و هتل کارشناسی  ارشد و PhD 

* رشته های ستاره دار به زبان ترکی می باشد.

آدرس ایمیل جهت ارسال مدارک:   info@neufree.com