هزینه ها و شهریه ها

 

ثبت نام آنلاین کلیک کنید

 توجه توجه : تخفیف ویژه 40% درصدی  دانشگاه خاور نزدیک قبرس شمالی برای دانشجویان ایرانی  Near East University  سال تحصیلی 2024-2023


توجه : این تخفیف برای کل دوره تحصیلی می باشد.


دندانپزشکی  و پزشکی 40 درصد و داروسازی 70 درصد ، سایر رشته ها تا 50 درصد

 


 شهریه قابل پرداخت با بورس  :


پزشکی ( انگلیسی- ترکی ) با اعمال تخفیف ویژه  سالانه 8188 یورو  هر ترم 4094  یورو 


دندانپزشکی انگلیسی ، با تخفیف ویژه سالانه 7558  یورو هر ترم 3779  یورو 


داروسازی با تخفیف 70 درصدی ، سالانه 3862 یورو هر ترم 1931  یورو 


 


 متقاضیان ایرانی  مقاطع کارشناسی که از طریق این وب سایت برای پذیرش اقدام کنند  ، مشمول  تخفیف شهریه یا همان بورسیه 50 درصدی و 40 درصدی خواهند شد.2024-2023

دانشکده

و رشته

شهریه سالانه

با اعمال بورسیه

نام رشته به انگلیسی
دانشکده معماری   FACULTY OF  ARCHITECTURE
معماری  انگلیسی 3190 یورو سالانه Architecture
معماری  3190 یورو سالانه Architecture
معماری داخلی ترکی 3190 یورو سالانه Interior Architecture 
معماری داخلی انگلیسی 3190 یورو سالانه interior Architecture
معماری منظر 3190 یورو سالانه  Landscape Architecture
دانشکده علوم وهنر    
زبان و ادبیات انگلیسی 3190 یورو سالانه English Language and Literature
جغرافیا ترکی  3190 یورو سالانه  Geography*
تاریخ ترکی  3190 یورو سالانه  History*
ریاضیات 3190 یورو سالانه Mathematics
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک 3190 یورو سالانه Molecular Biology and Genetics
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک ترکی 3190 یورو سالانه  Molecular Biology and Genetics
روان شناسی ترکی  3190 یورو سالانه Psychology
روان شناسی انگلیسی 3190 یورو سالانه Psychology
ترجمه و تفسیر 3190 یورو سالانه Translation and Interpretation
تدریس زبان و ادبیات ترکی* 3190 یورو سالانه Turkish Language and Literature*

دانشکده اقتصاد و علوم اداری

   
بانکداری و حسابداری 3190 یورو سالانه Banking and Accounting
بانکداری و امور مالی  3190 یورو سالانه  Banking and Finance
بانکداری و امور مالی - ترکی 3190 یورو سالانه  Banking and Finance
مدیریت کسب و کار 3190 یورو سالانه Business Administration
مدیریت کسب و کار ترکی 3190 یورو سالانه Business Administration
سیستم های اطلاعات کامپیوتر 3190 یورو سالانه Computer Information Systems
سیستم های اطلاعات کامپیوتر ترکی 3190 یورو سالانه  Computer Information Systems
اقتصاد 3190 یورو سالانه Economics
اقتصاد - ترکی 3190 یورو سالانه Economics
روابط اتحادیه اروپا 3190 یورو سالانه European Union Relations
روابط اتحادیه اروپا - ترکی 3190 یورو سالانه  European Union Relations
مدیریت منابع انسانی 3190 یورو سالانه Human Resources Management
مدیریت منابع انسانی - ترکی 3190 یورو سالانه Human Resources Management
مدیریت حفاظت واطلاعات 3190 یورو سالانه  
روابط بین الملل 3190 یورو سالانه international Relations
روابط بین الملل - ترکی  3190 یورو سالانه international Relations
 مدیریت تجارت بین الملل 3190 یورو سالانه
International Business Administration
مدیریت تجارت بین الملل - ترکی  3190 یورو سالانه
International Business Administration
بیمه و علوم آماری - ترکی 3190 یورو سالانه
Insurance and Actuarial Sciences*
مدیریت دانش 3190 یورو سالانه
Knowledge Management *
بازاریابی 3190 یورو سالانه Marketing
بازاریابی - ترکی 3190 یورو سالانه Marketing
مدیریت سیستم های اطلاعات 3190 یورو سالانه Management Information Systems
مدیریت سیستم های اطلاعات - ترکی 3190 یورو سالانه Management Information Systems
علوم سیاسی 3190 یورو سالانه
Political Science
علوم سیاسی - ترکی  3190 یورو سالانه
Political Science
مدیریت عمومی 3190 یورو سالانه
Public Administration
مدیریت عمومی - ترکی 3190 یورو سالانه
Public Administration
دانشکده توریسیم و هتلداری   TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT
توریسیم و هتلداری - انگلیسی 3190 یورو سالانه TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT
توریسیم و هتلداری - ترکی 3190 یورو سالانه TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT
آشپزی- ترکی 3190 یورو سالانه GASTRONOMY
آشپزی- انگلیسی 3190 یورو سالانه GASTRONOMY
دانشکده مهندسی    
هوش مصنوعی 3190 یورو سالانه Artificial Intelligence
مهندسی خودرو 3190 یورو سالانه
Automotive Engineering
مهندسی بیولوژیک 3190 یورو سالانه
Bio- Engineering
مهندسی پزشکی 3190 یورو سالانه
Biomedical Engineering
مهندسی صنایع  3190 یورو سالانه  Industrial Engineering
مهندسی عمران 3190 یورو سالانه Civil Engineering
مهندسی عمران - ترکی 3190 یورو سالانه Civil Engineering
مهندسی کامپیوتر 3190 یورو سالانه
Computer Engineering
مهندسی کامپیوتر- ترکی  3190 یورو سالانه
Computer Engineering
مهندسی برق و الکترونیک 3190 یورو سالانه
Electrical and Electronic Engineering
مهندسی برق و الکترونیک - ترکی  3190 یورو سالانه 
Electrical and Electronic Engineering
مهندسی مواد غذایی 3190 یورو سالانه
Food Engineering
مهندسی مواد غذایی - ترکی 3190 یورو سالانه
Food Engineering
مهندسی سیستم های اطلاعاتی 3190 یورو سالانه
Information Systems Engineering
مهندسی سیستم های اطلاعاتی- ترکی 3190 یورو سالانه
Information Systems Engineering
مهندسی مکانیک 3190 یورو سالانه
Mechanical Engineering
مهندسی مکانیک - ترکی 3190 یورو سالانه 
Mechanical Engineering
مهندسی مکاترونیک 3190 یورو سالانه
Mechatronics Engineering
مهندسی فناوری نانو مواد 3190 یورو سالانه
Material Sciences and Nanotechnology Engineering
مهندسی نفت و گاز طبیعی 3190 یورو سالانه Petroleum and Natural Gas Engineering
مهندسی نرم افزار 3190 یورو سالانه Software Engineering
مهندسی محیط زیست 3190 یورو سالانه
Environmental Engineering
دانشکده حقوق    
حقوق ترکی 3190 یورو سالانه Law
حقوق بین الملل انگلیسی  3190 یورو سالانه International Law
دانشکده پزشکی    
پزشکی 13480بدون بورس Medicine
پزشکی (انگلیسی- ترکی) 8188 یورو با بورس 40 درصد  Medicine
دانشکده داروسازی    
داروسازی 4765 با بورس 50 درصدی Pharmacy
داروسازی  3862 یورو  با بورس 70 درصدی Pharmacy
دانشکده دندانپزشکی    
دندانپزشکی انگلیسی 12430بدون بورس Dentistry
دندانپزشکی انگلیسی 7558  یورو با بورس 40% Dentistry
دندانپزشکی (به زبان ترکی) 10120بدون بورس Dentistry
دندانپزشکی ترکی 7558 یورو سالانه با بورس  Dentistry
دانشکده دامپزشکی    
دامپزشکی ترکی  4765 یورو سالانه
Veterinary Medicine
دامپزشکی انگلیسی 4765 یورو سالانه
Veterinary Medicine
دانشکده علوم بهداشت    
شنوایی سنجی انکلیسی 3190 یورو سالانه Audiology
شنوایی شناسی * ترکی 3190 یورو سالانه Audiology
رشد کودک ترکی 3190 یورو سالانه Child development
مدیریت اورژانسی و بحران 3190 یورو سالانه Emergency and Disaster Management*
سالمندی  3190 یورو سالانه
Gerontology*
مدیریت بهداشت و درمان * 3190 یورو سالانه
Health Management*
مامایی ترکی 3190 یورو سالانه Midwifery
تغذیه و رژیم های غذایی(ترکی) 3190 یورو سالانه Nutrition and Dietetics
تغذیه و رژیم درمانی  انگلیسی 3190 یورو سالانه Nutrition and Dietetics
کار درمانی ترکی 3190 یورو سالانه
Occupational Therapy*
بهداشت حرفه ای و ایمنی * 3190 یورو سالانه
Occupational Health and Safety*
پرستاری 3190 یورو سالانه Nursing
پرستاری (انگلیسی) 3190 یورو سالانه Nursing
فیزیوتراپی (ترکی) 3190 یورو سالانه Physiotherapy and Rehabilitation*
فیزیوتراپی انگلیسی 3190 یورو سالانه Physiotherapy and Rehabilitation
گفتار درمانی ( ترکی) 3190 یورو سالانه
Speech  and Language Therapy*
خدمات اجتماعی  3190 یورو سالانه
Social Work
دانشکده  آموزشی آتاتورک ------- ATATURK FACULTY OF EDUCATION
آموزش بزرگسالان ترکی 3190 یورو سالانه Adult Education Teaching*
آموزش هنر ترکی 3190 یورو سالانه Art Teaching*
آموزش تدریس * ترکی 3190 یورو سالانه Classroom Teaching*
آموزش کامپیوتر و تکنولوژی آموزشی * 3190 یورو سالانه Computer Education and Instructional Technology
آموزش کامپیوتر و تکنولوژی انگلیسی  3190 یورو سالانه Computer Education and Instructional Technology
آموزش زبان انگلیسی 3190 یورو سالانه English Language Teaching
تدریس جغرافیا 3190 یورو سالانه Geography Teaching*
آموزش تاریخ* 3190 یورو سالانه History Teaching*
آموزش ریاضیات برای مدارس ابتدایی * 3190 یورو سالانه Mathematics Teaching for Elementary Schools*
آموزش ریاضیات* 3190 یورو سالانه Mathematics Teaching*
آموزش موسیقی* 3190 یورو سالانه Music Teaching*
آموزش فلسفه* 3190 یورو سالانه Philosophy Teaching*
آموزش پیش دبستانی* 3190 یورو سالانه Pre-School Teaching
روانشناسی مشاوره و راهنمایی* 3190 یورو سالانه Psychological Councelling and Guidance*
روانشناسی مشاوره  انگلیسی 3190 یورو سالانه Psychological Councelling and Guidance
تاریخ آموزش دین و آموزش اخلاق * 3190 یورو سالانه  Religious History and Ethics Education Teaching*
آموزش علوم تجربی* 3190 یورو سالانه Science Teaching
آموزش  علوم تجربی  3190 یورو سالانه Science Teaching
آموزش علوم اجتماعی* 3190 یورو سالانه Social Sciences Teaching*
آموزش ویژه 3190 یورو سالانه  Special Education
آموزش معلولین ذهنی* 3190 یورو سالانه Teaching Program for the Mentally Disadvantaged*
آموزش طراحی تکنولوژی 3190 یورو سالانه Technology Design Teaching*
آموزش زبان و ادبیات ترکی* 3190  یورو سالانه Turkish Language Teaching*
دانشکده تربیت بدنی و ورزش   PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
تربیت بدنی و آموزش ورزش- ترکی 3190  یورو سالانه Physical Education and Sports Teaching
تربیت بدنی و آموزش ورزش - انگلیسی 3190  یورو سالانه Physical Education and Sports Teaching
مدیریت ورزشی- ترکی 3190  یورو سالانه Sports Management
مدیریت ورزشی - انگلیسی 3190  یورو سالانه Sports Management
تفریح -ترکی  3190  یورو سالانه Recreation
تفریح - انگلیسی 3190  یورو سالانه Recreation
آموزش مربیگری -ترکی 3190  یورو سالانه Coaching Education
آموزش مربیگری -انگلیسی 3190  یورو سالانه Coaching Education
دانشکده ارتباطات    
روزنامه نگاری 3190 یورو سالانه Journalism
کارتون و انیمیشن * 3190 یورو سالانه
Cartoons and Animation*
روابط عمومی و تبلیغات 3190 یورو سالانه
Public Relations and Advertising
فیلم سازی و صدا و سیما 3190 یورو سالانه
Film-Making and Broadcasting
طراحی و ارتباطات بصری  3190  یورو سالانه Visual Communication and Design*
رادیو، تلویزیون و سینما * 3190 یورو سالانه
Radio, Tv and Cinema*
دانشکده الهیات    FACULTY OF THEOLOGY
مطالعات الهیات * 3190 یورو سالانه
Theology Studies*
دانشکده هنرهای زیبای    
طراحی گرافیک * 3190 یورو سالانه
Graphic Design*
هنرهای تجسمی * 3190 یورو سالانه
Plastic Arts*
رشته های (فوق دیپلم)    
حسابداری ترکی  3190 یورو سالانه
Accounting and Taxation
حسابداری انگلیسی 3190 یورو سالانه
Accounting and Taxation
بیهوشی * 3190 یورو سالانه
Anasthesia*
انرژی های جایگزین و منابع فناوری * 3190 یورو سالانه
Alternative Energy and Sources Technology*
مترجمی زبان انگلیسی 3190 یورو سالانه
Applied English Translation
مرمت معماری * 3190 یورو سالانه
Architectural Restoration*
تکنسین شنوایی سنجی( انگلیسی) 3190 یورو سالانه
Audiometry Technician
تکنسین شنوایی سنجی* 3190 یورو سالانه
Audiometry Technician
فن آوری خودرو ترکی 3190 یورو سالانه Automotive Technologies*
بانکداری و بیمه (ترکی و انگلیسی) 3190 یورو سالانه
Banking and Insurance
فناوری دستگاه بیولوژیک * 3190 یورو سالانه
Biomedical Device Technology*
تکنولوژی ساخت و ساز * 3190 یورو سالانه
Construction Technology
مراقبت از سالمندان* 3190 یورو سالانه
Elderly Care*
برنامه نویسی کامپیوتر(انگلیسی و ترکی) 3190 یورو سالانه
Computer Programming
فناوری و برنامه نویسی کامپیوتر* 3190 یورو سالانه
Computer Technology and Programming*
 نقشه کشی  ساختمان  * 3190 یورو سالانه
Construction and Technical Drawing Technologies*
هنرهای آشپزی * 3190 یورو سالانه
Culinary Arts*
تکنسین دیالیز(ترکی و انگلیسی) 3190 یورو سالانه
Dialysis Technician
فناوری الکتریکی و الکترونیکی ترکی 3190 یورو سالانه
Electrical and Electronic Technologies*
تکنسین اعصاب و فیزیولوژی 3190 یورو سالانه
Electro-neurophysiology Technician*
فن آوری الکترونیکی (ترکی و انگلیسی) 3190 یورو سالانه
Electronic Technologies

اورژانس و کمک های اولیه (ترکی و انگلیسی)*

3190 یورو سالانه
First And Emergency Assistance Technique
فیلمسازی 3190 یورو سالانه Filmmaking
تجارت خارجی ترکی 3190 یورو سالانه
Foreign Trade*
طراحی گرافیک ترکی 3190 یورو سالانه
Graphic Design*
آرایشگاه و مراقبت از زیبایی * 3190 یورو سالانه Hairdressing and Beauty Care*
تکنسین آزمایشگاه دامپزشکی ترکی 3190 یورو سالانه
Laboratorian and Veterinary Health Technician*
اسناد پزشکی و منشیگری  ترکی و انگلیسی 3190 یورو سالانه
Medical Documentation and Secretarial
تکنولوژی تصویربرداری پزشکی (ترکی و انگلیسی) 3190 یورو سالانه
Medical Imaging Technology
تکنسین مامایی ترکی 3190 یورو سالانه
Midwifery Technician*
تکنسین دهان و دندان ترکی و انگلیسی 3190 یورو سالانه
Mouth and Dental Support Personnel
بهداشت و ایمنی شغلی * 3190 یورو سالانه
Occuptional Health and Safety*
اتاق عمل ترکی و انگلیسی 3190 یورو سالانه
Operating Room Practice*
بینایی سنجی ترکی 3190 یورو سالانه
Opticianry*
تکنسین ارتوپدی و  پروتز  * 3190 یورو سالانه
Orthopedic Prosthesis Orthosis Technician*
تکنسین آزمایشگاه و آسیب شناسی 3190 یورو سالانه
Pathology Laboratory Technician*
خدمات دارویی 3190 یورو سالانه
Pharmaceutical Services*
تکنیک های پرفیوژن 3190 یورو سالانه
Perfusion Techniques*
عکاسی و فیلم برداری 3190 یورو سالانه
Photography and cameraman*
تکنسین فیزیوتراپی 3190 یورو سالانه
Physiotherapy Technician*
فناوری رادیو تلویزیون 3190 یورو سالانه
Radio Television Technology*
تکنسین رادیو تراپی 3190 یورو سالانه
Radiotherapy Technician*
مدیریت گردشگری  3190 یورو سالانه
Tourism and Management
ارتباط تصویری 3190 یورو سالانه
Visual Communication*
دانشکده مدیریت گردشگری و هتل   SCHOOL FOR TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT
مدیریت گردشگری و هتلداری انگلیسی  3190 یورو سالانه
Tourism and Hotel Management
مدیریت گردشگری و هتلداری ترکی 3190 یورو سالانه
Tourism and Hotel Management
آشپزی ترکی و انگلیسی 3190 یورو سالانه
Gastronomy*
دانشکده تربیت بدنی و ورزش   SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
آموزش ورزش و تربیت بدنی * 3190 یورو سالانه
Physical Education and Sports Teaching*
تفریح و سرگرمی * 3190 یورو سالانه Recreation
مدیریت ورزشی * 3190 یورو سالانه
Sports Management*
آموزش فعالیتهای ورزشی 3190 یورو سالانه
Physical Education and Sports Teaching*
دانشکده هنرهای نمایشی    
بازیگری * 3190 یورو سالانه
Acting*
نوشتن نمایشنامه * 3190 یورو سالانه
Drama Writing*
     

* آموزش فقط به  زبان ترکی استانبولی

 به تمامی شهریه ها مبالغ زیر اضافه گردیده است.

شهریه سالانه  شامل 5٪ مالیات بر ارزش افزوده،

105 یورو  هزینه ثبت نام (پرداخت تنها یک بار)،که در هزینه های بالا اعمال نگردیده چون یکبار اخذ می گردد.

200  یورو سالانه هزینه فعالیت های اجتماعی و

 50 یورو بیمه بهداشت و درمان 

شهریه ها به صورت ترمی قابل پرداخت می باشد یعنی نصف مبالغ فوق هر ترم دریافت میگردد.

بغیر از ترم اول سایر ترم ها تمامی شهریه ها به صورت اقساطی  هر ترم چهار قسط  قابل پرداخت هست.


ضمنا دوره کوتاه مدت تابستان برای دوره های آموزش زبان انگلیسی - آموزش زبان ترکی و غیره وجود دارد که شهریه هر دوره 1100 یورو می باشد.


هزینه تحصیل مقطع کارشناسی ارشد 2024-2023

اخذ پذیرش توسط ما

شهریه هر ترم 1177 یورو با اعمال 25% بورسیه برای کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد می باشد.

 افرادی که همزمان همسر آنها هم در دانشگاه تحصیل کند از 10 % تخفیف ویژه برخوردار میشوند.

مدارک خود را بعد از اسکن به آدرس info@neufree.com  ارسال کنید.


PhD هزینه مقطع دکترا 

دانشکده تحصیلات تکمیلی :

دانشکده علوم پزشکی کاربردی ، دانشکده علوم بهداشتی ، دانشکده پرستاری دانشکده علوم ورزشی

اخذ پذیرش توسط ما

شهریه از ترم اول تا ترم سوم به ازای هر ترم 2000 یورو

از ترم چهار تا هشت به ازای هر ترم 960 یورو

شهریه ترم نهم رایگان

شهریه هر ترم اضافی بعد از ترم نهم به ازای هر ترم 835 یورو

مبلغ 50 یورو برای بیمه وخدمات درمانی سالانه

 افرادی که همزمان همسر آنها هم در دانشگاه تحصیل کند از 10 % تخفیف ویژه برخوردار میشوند.

مدارک خود را بعد از اسکن به آدرس info@neufree.com  ارسال کنید.


هزینه تحصیلی مقطع دکترای پزشکی  Medicine Ph.D

   پزشکی  (PhD)

اخذ پذیرش توسط ما

شهریه از ترم اول تا ترم سوم به ازای هر ترم 3200 یورو

شهریه از ترم چهار تا ترم هشت به ازای هر ترم  1400 یورو

ترم نهم بدون هزینه

شهریه هر ترم اضافی بعد از ترم نهم 1350 یورو 

مبلغ 50 یورو برای بیمه وخدمات درمانی سالانه

 افرادی که همزمان همسر آنها هم در دانشگاه تحصیل کند از 10 % تخفیف ویژه برخوردار میشوند.

مدارک خود را بعد از اسکن به آدرس info@neufree.com  ارسال کنید.


 هزینه رشته داروسازی   و دکترای دامپزشکی در مقطع دکترا  Veterinary Medicine  and Pharmacy Ph.D

اخذ پذیرش توسط ما

شهریه از ترم اول تا ترم سوم به ازای هر ترم 3000 یورو 

شهریه از ترم چهار تا ترم هشت به ازای هر ترم  1400 یورو

ترم نهم بدون هزینه

شهریه هر ترم اضافی بعد از ترم نهم 1250 یورو 

مبلغ 50 یورو برای بیمه وخدمات درمانی سالانه

 افرادی که همزمان همسر آنها هم در دانشگاه تحصیل کند از 10 % تخفیف ویژه برخوردار میشوند.

مدارک خود را بعد از اسکن به آدرس info@neufree.com  ارسال کنید.


هزینه تخصص دندانپزشکی Dentistry

دندانپزشکی (تخصص)

اخذ پذیرش توسط ما

شهریه هر ترم 3000 یورو  

مبلغ 50 یورو برای بیمه وخدمات درمانی سالانه

 افرادی که همزمان همسر آنها هم در دانشگاه تحصیل کند از 10 % تخفیف ویژه برخوردار میشوند.

مدارک خود را بعد از اسکن به آدرس info@neufree.com  ارسال کنید.


رشته های مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

نام دانشکده  و  رشته نام رشته به انگلیسی مقطع ارشد مقطع دکترا زبان تحصیل

دانشكده تكميلی علوم كاربردی

GRADUATE SCHOOL OF APPLIED SCIENCES      
معماری Architecture English
معماری *Architecture Turkish
مهندسی هوش مصنوعی Artificial Intelligence Engineering   English
مهندسی پزشکی Biomedical Engineering English
بلاک چین و ارز دیجیتال Blockchain and Digital Currency   English
شیمی Chemistry   English
مهندسی عمران Civil Engineering English
مهندسی کامپیوتر Computer Engineering English
سیستم های اطلاعات کامپیوتری Computer Information Systems English
مدیریت ساخت و ساز و استراتژی ها Construction Management and Strategies   English
مهندسی برق و الکترونیک Electrical and Electronic Engineering English
 مهندسی محیط زیست و علوم Environmental Sciences and Engineering   English
مهندسی مواد غذایی Food Engineering   English
معماری داخلی Interior Architecture English
مهندسی سیستم های اطلاعات Information Systems Engineering   English
معماری منظر Landscape Architecture   English
ریاضی Mathematics English
مهندسی مکانیک Mechanical Engineering English
مهندسی مکاترونیک Mechatronics Engineering   English
مهندسی نفت و گاز Petroleum and Natural Gas Engineering English
مهندسی فیزیک Physics Engineering English
مهندسی نرم افزار Software Engineering   English

مدرسه تحصیلات تکمیلی علوم اجتماعی 

 GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES      
زبان عربی و بلاغت  Arabic Language and Rhetoric   Arabic
زبان عربی و بلاغت  *Arabic Language and Rhetoric   Turkish
هنر و طراحی *Art and Design Turkish
بانکداری و حسابداری Banking and Accounting   English
بانکداری و حسابداری Banking and Accounting   Arabic
بانکداری و مالی Banking and Finance English
بانکداری و مالی Banking and Finance Arabic
بانکداری و مالی Banking and Finance   Kingdom of Saudi Arabia
مدیریت بازرگانی Business Administration English
مدیریت بازرگانی Business Administration Arabic
مدیریت بازرگانی Business Administration   Kingdom of Saudi Arabia
روانشناسی بالینی Clinical Psychology   Turkish
دراماتورژی Dramaturgy   Turkish
اقتصاد Economics English
اقتصاد Economics Arabic
زبان و ادبیات انگلیسی English Language and Literature   English
روابط اتحادیه اروپا European Union Relations   English
روابط اتحادیه اروپا European Union Relations   Arabic
هنرهای زیبا و طراحی - ترکی Fine Arts and Design   Turkish
روانشناسی عمومی General Psychology English
روانشناسی عمومی General Psychology Turkish
روانشناسی عمومی General Psychology   Arabic
مدیریت منابع انسانی Human Resource Management   Turkish
نوآوری و مدیریت دانش Innovation and Knowledge Management English
تجارت بین الملل International Business   English
حقوق بین الملل International Law  English
روابط بین الملل International Relations   English
روابط بین الملل International Relations   Arabic
حقوق دریایی Maritime Law   Turkish
بازاریابی Marketing   English
مطالعات رسانه و ارتباطات Media and Communication Studies Turkish
حقوق خصوصی Private Law Turkish
حقوق خصوصی Private Law   Arabic
حقوق عمومی Public Law Turkish
حقوق عمومی Public Law Arabic
مطالعات امنیتی Security Studies   Turkish
مطالعات امنیتی Security Studies   Arabic
علوم سیاسی Political Sciences   English
علوم سیاسی و روابط بین الملل Political Sciences and International Relations   English
علوم سیاسی و روابط بین الملل Political Sciences and International Relations   Arabic
مدیریت گردشگری Tourism Management   English
مدیریت گردشگری Tourism Management   Turkish
زبان و ادبیات ترکی Turkish Language and Literature   Turkish

دانشکده تحصیلات علوم بهداشت

GRADUATE SCHOOL OF HEALTH SCIENCES

     
ریشه دندان Endodontics   Turkish
رادیولوژی دهان و فک و صورت Oral and Maxillofacial Radiology   Turkish
جراحی فک و صورت Oral Maxillofacial Surgery   Turkish
ارتودنسی Orthodontics   Turkish
دندانپزشکی اطفال Pedodontics   Turkish
پریودنتولوژی Periodontology   Turkish
پروتز دندانپزشکی Prosthodontics   Turkish
دندانپزشکی ترمیمی Restorative Dentistry   Turkish
دانشکده داروسازی FACULTY OF PHARMACY      
شیمی تجزیه Analytical Chemistry English
شیمی تجزیه Analytical Chemistry Turkish
بیوشیمی Biochemistry English
بیوشیمی Biochemistry Turkish
داروسازی بالینی Clinical Pharmacy English
داروسازی بالینی Clinical Pharmacy Turkish
گیاه شناسی دارویی Pharmaceutical Botany English
گیاه شناسی دارویی Pharmaceutical Botany Turkish
فارماکوگنوزی Pharmacognosy English
فارماکوگنوزی Pharmacognosy Turkish
فارماکولوژی Pharmacology English
فارماکولوژی Pharmacology Turkish
فارماکوتراپی Phytotherapy English
فارماکوتراپی Phytotherapy Turkish
توکسیکولوژی( سم شناسی) Toxicology English
توکسیکولوژی(سم شناسی) Toxicology Turkish
دانشکده پزشکی Faculty of Medicine      
شنوایی سنجی Audiology   Turkish
آلرژی و ایمونولوژی Allergy and Immunology   English
آناتومی Anatomy   English
آناتومی Anatomy Turkish
آمار زیستی Biostatistics English
آمار زیستی Biostatistics Turkish
بافت شناسی و جنین شناسی Histology & Embryology   English
بافت شناسی و جنین شناسی Histology & Embryology Turkish
بهداشت و ایمنی شغلی Occupational Health and Safety   Turkish
بیوشیمی پزشکی Medical Biochemistry English
زیست شناسی پزشکی و ژنتیک Medical Biology and Genetics English
بیوتکنولوژی پزشکی Medical Biotechnology   Turkish
میکروبیولوژی پزشکی و میکروبیولوژی بالینی Medical Microbiology and Clinical Microbiology English
پزشکی مولکولی Molecular Medicine English
فیزیولوژی Physiology   Turkish
دانشکده پرستاری Faculty of Nursing      
بهداشت کودک و پرستاری کودکان Child Health and Pediatric Nursing   Turkish
مبانی پرستاری و مدیریت پرستاری Fundamentals of Nursing and Nursing Administration   Turkish
پرستاری داخلی Internal Medicine Nursing   Turkish
پرستاری Nursing English
پرستاری Nursing Turkish
پرستاری زنان و زایمان Obstetric and Gynecology Nursing   Turkish
پرستاری بهداشت عمومی Public Health Nursing   English
پرستاری جراحی Surgical Nursing   Turkish
دانشکده علوم بهداشت FACULTY OF HEALTH SCIENCES      
مدیریت انیستیتو بهداشتی Health Institutions Administration Turkish
مامایی Midwifery   Turkish
تغذیه و رژیم درمانی Nutrition and Dietetics Turkish
فیزیوتراپی و توانبخشی Physiotherapy and Rehabilitation Turkish
فیزیوتراپی و توانبخشی
Physical Therapy and Rehabilitatio
Turkish
دانشکده دامپزشکی FACULTY OF VETERINARY MEDICINE      
تغذیه حیوانات و بیماری های تغذیه ای Animal Nutrition and Nutritional Diseases   English
دانشکده جراحی Department of Surgery English
بهداشت و فناوری مواد غذایی Food Hygiene and Technology   English
مامایی و زنان Obstetrics and Gynecology   English
میکروبیولوژی دامپزشکی Veterinary Microbiology   English
دامپزشکی داخلی Veterinary Internal Medicine   English
زوتکنیک Zootechnique   English
زوتکنیک Zootechnique Turkish
دانشکده تربیت بدنی و ورزش SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS      
تربیت بدنی و ورزش Physical Education and Sports Turkish
دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم تعلیم و تربیت
GRADUATE SCHOOL OF EDUCATION SCIENCES
     
تاریخ هنر Art History   Turkish
آموزش هنر و صنایع دستی Arts and Crafts Teaching   Turkish
آموزش کامپیوتر و فناوری آموزشی Computer Education and Instructional Technology English
آموزش کامپیوتر و فناوری آموزشی Computer Education and Instructional Technology Turkish
آموزش نمایش  خلاقانه Creative Drama in Education   Turkish
نظارت مدیریت آموزشی Educational Administration Supervision   English
نظارت مدیریت آموزشی Educational Administration Supervision   Turkish
مدیریت آموزشی نظارت اقتصاد و برنامه ریزی Educational Administration Supervision Economics and Planning   English
مدیریت آموزشی نظارت اقتصاد و برنامه ریزی Educational Administration Supervision Economics and Planning   Turkish
آموزش برنامه درسی  Curriculum and Instruction   English
آموزش برنامه درسی Curriculum and Instruction   Turkish
 تدریس زبان انگلیسی English Language Teaching   English
آموزش زبان انگلیسی
English Language Educatio
  English
آموزش کارآفرینی و رهبری Entrepreneurship and Leadership in Education   English
آموزش کارآفرینی و رهبری Entrepreneurship and Leadership in Education   Turkish
مدیریت و آموزش محیط زیست  Environmental Education and Management English
مدیریت و آموزش محیط زیست Environmental Education and Management Turkish
آموزش فولکلور Folklore Education   Turkish
آموزش جغرافی Geography Education   Turkish
روانشناسی راهنمایی و مشاوره Guidance and Psychological Counselling English
روانشناسی راهنمایی و مشاوره  Guidance and Psychological Counselling Turkish
آموزش تاریخ History Education Turkish
آموزش توسعه منابع انسانی  Human Resources Development in Education   English
آموزش توسعه منابع انسانی  Human Resources Development in Education   Turkish
آموزش ریاضی Mathematics Education   Turkish
آموزش سنجش و ارزشیابی  Measurement and Evaluation in Education   Turkish
آموزش موسیقی Music Education Turkish
علوم اعصاب Neurosciences   English
علوم اعصاب Neurosciences   Turkish
دیرینه نگاری و آرشیو عثمانی Ottoman Paleography and Archiving   Turkish
آموزش پیش دبستانی Preschool Education   English
آموزش پیش دبستانی Preschool Education Turkish
آموزش ویژه Special Education English
آموزش ویژه Special Education Turkish
آموزش علوم Science Teaching   Turkish
مطالعات امنیتی Security Studies   Turkish
آموزش ترکی Turkish Education   Turkish
دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم جنایی GRADUATE SCHOOL OF CRIMINAL SCIENCES      
روانشناسی جنایی Criminal Psychology   Turkish
شیمی جنایی و سم شناسی Criminal Chemistry and Toxicology   Turkish
         

 

هزینه خوابگاههای دانشگاه نیریست برای سال تحصیلی 2024-2023 کلیک کنید.

  

آدرس ایمیل جهت ارسال مدارک:   info@neufree.com

تماس تلگرام، واتس آپ  :

دکتر سهیل ذبیحی

00905346190157

0098-914-538-1445

00905338382750