لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت ایران ...

1396/04/16

بر اساس رای صادره در دویست و بیست و پنجمین جلسه شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور مورخ 95/7/27 در خصوص بازنگری در لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت متبوع جهت ورودی های سال های تحصیلی 18-2017 لیست دانشگاههای پزشکی مورد تایید وزارت بهداشت به قرار زیر می باشد.

ادامه مطلب

قانون گرفتن اجازه کار در ترکیه ...

1396/03/28

انواع اقامت که در ترکیه می توان گرفت:

کلا 6 نوع اقامت میتوان در ترکیه گرفت.

1. اقامت کوتاه مدت: بمدت یکسال که قابل تمدید هست.از قبیل تحقیقات علمی، آموزش زبان ترکی،اقامت توریستی و....

2. اقامت خانواده: افرادی که فرزندانشان در ترکیه تحصیل بکنند.

3. اقامت دانشجویی و دانش آموزی

4. اقامت طولانی مدت یا دایم

5. اقامت ملاحضات انسانی

6. اقامت قربانیان قاچاق انسانی

ادامه مطلب

شبکه های اجتماعی


                     

عضویت و اعتبارنامه