پیگیری پرونده

لیست داوطلبان دانشگاه خاور نزدیک قبرس NEU                                                 

نام خانوادگی رشته تحصیلی وضعیت پذیرش نامه پذیرش بورسیه
 احمدزاده دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -  
 محمدزاده داروسازی پذیرش شد ارسال شد 50%  
 فرجی دندانپزشکی پذیرش شد   -  
 شفیعی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -  
 قبادی پزشکی پذیرش شد ارسال شد -  
 حق شناس دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -  
 عسگری داروسازی پذیرش شد ارسال شد 50%  
 غریب دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -  
 بحرانی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -  
حاج محمدی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -  
 رضایی  داروسازی پذیرش شد ارسال شد -  
 شفیعیون دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -  
 فروغیان دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -  
 فروغیان دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -  
شجاعی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -  
سیدی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -  
سلیم زاده داروسازی پذیرش شد ارسال شد 50%  
طاهریان داروسازی پذیرش شد ارسال شد 50%  
جهانگیری دندانپزشکی پذیرش شد   -  
مهدوی پاک دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -
محمدی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -
خطابی دندانپزشکی در انتظار تایید     
نادری داروسازی پذیرش شد ارسال شد 50%
فنان فدوی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -
علویجه دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد  
دامری دکتری منتظر تایید دانشگاه    
منادی هریس دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد  
دیانتی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد  
جمالزاده داروسازی پذیرش شد ارسال شد 50%
بایزیدی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد  
سعادت دندانپزشکی پذیرش شد    
صفایی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد  
تیمور پور دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد  
فلامرزی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد  
حامدی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد  
نوین فرد دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد  
مددیان دندانپزشکی پذیرش شد    
امام جمعه دندانپزشکی  پذیرش شد    
عزت بقایی فیلم سازی پذیرش شد    
حامدی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد  
پناهی داروسازی پذیرش شد ارسال شد  
قانع دندانپزشکی پذیرش شد    
طریقی  دندانپزشکی  پذیرش شد ارسال شد  
بیدار ارشد حقوق بین الملل پذیرش شد ارسال شد  
حسینی  ارشد مدیریت بازرگانی پذیرش شد ارسال شد  
آهنگر دندانپزشکی پذیرش شد    
سلسبیلی داروسازی پذیرش شد   50%
مقدسیان دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد  
فرناز تنورساز دندانپزشکی - داروسازی پذیرش شد    
پرناز تنورساز پزشکی - داروسازی پذیرش شد    
نصیر نیا دندانپزشکی پذیرش شد    
نادری دندانپزشکی پذیرش شد    
موسوی نتاج

پزشکی- دندانپزشکی- داروسازی 

پذیرش شد    
حبیب زاده دکتری منتظر تایید دانشگاه    
بلوریان داروسازی منتظر تایید دانشگاه   70%
رایحی

دندانپزشکی

منتظر تایید دانشگاه    
تالم رود فیزیوتراپی پذیرش شد   50%
دلارام  عوض محمدی فناوری اطلاعات پذیرش شد    
سارا  عوض محمدی دندانپزشکی پذیرش شد    
رادمهر پزشکی پذیرش شد    
عمران سامر سلیمان پزشکی منتظر تایید دانشگاه    
درودیان مهندسی نرم افزار- ارشد منتظر تایید دانشگاه    
الهامه طالبیان نیا دندانپزشکی پذیرش شد    
ماجده شریعت زاده داروسازی منتظر تایید دانشگاه    
 
  متقاضیان مهر 98  
     
داود حبیب زاده دکترا پذیرش شد    
امین باغبانی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد 40%
سینا رایحی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد  
مروارید توکلی  پزشکی پذیرش شد    
امیرمحمد عطار پزشکی پذیرش شد ارسال شد 40%
علی دلیری پزشکی پذیرش شد ارسال شد 40%
الهه شفقتی پزشکی پذیرش شد ارسال شد 40%
پارمیس اطمینان بخش پزشکی  پذیرش شد ارسال شد 40%
فاطمه سبط روزاتی پزشکی پذیرش شد ارسال شد 40%
مبین صادق زاده دندانپزشکی پذیرش شد   40%
نیلوفر پوات پزشکی پذیرش شد ارسال شد 40%
حسین دلیری پزشکی پذیرش شد ارسال شد 40%
بنیامین حسن زاده پزشکی  منتظر تایید دانشگاه    
عاطفه شکوری دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد 40%
سیده مهشاد حسینی پزشکی پذیرش شد ارسال شد 40%
نگین کریمی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد 40%
نیلوفر کریمی پزشکی پذیرش شد ارسال شد 40%
هستی صابری پزشکی پذیرش شد ارسال شد 40%
ملیکا یاوری پزشکی  پذیرش شد ارسال شد 40%