تقویم تحصیلی

                                                                                          تقویم تحصیلی

            

ترم پاییز

FALL TERM

Sep 5-9, 2016

Course Registration

Sep 12-15, 2016

Religious Holiday

Sep 16, 2016

Classes Commence

Sep 30, 2016

Last Day for Add/Drop

Oct 06, 2016

Last Day for Late Registration

Oct 29, 2016

National Holiday

Oct 31-Nov 4, 2016

Midterm Exams

Nov 15, 2016

National Holiday

Nov 25, 2016

Last Day for Withdrawal

 

Dec 12, 2016

Religious Holiday

Dec 23, 2016

End of Classes

Dec 24-30, 2016

Final Exams

Jan 01, 2017

New Year

Jan 06, 2017

Last Day for Submission of Letter Grades

Jan 9-12, 2017

Re-sit Exams

Jan 13, 2017

End of Term

Jan 18-21, 2017

Graduation Ceremony

ترم بهار

SPRING TERM

Jan 26-31, 2017

Course Registration

Feb 01, 2017

Classes Commence

Feb 15, 2017

Last Day for Add/Drop

Feb 24, 2017

Last Day for Late Registration

Mar 20-25, 2017

Midterm Exams

Apr 03, 2017

Last Day for Withdrawal

Apr 23, 2017

National Holiday

May 01, 2017

Spring Holiday

May 12, 2017

End of Classes

May 13-18, 2017

Final Exams

 

May 19, 2017

National Holiday

May 29, 2017

Last Day for Submission of Letter Grades

June 5-7, 2017

Re-sit Exams

June 9, 2017

End of Term

June 19-23, 2017

Graduation Ceremony

ترم تابستان

SUMMER TERM

June 21-23, 2017

Course Registration

June 25-27, 2017

Religious Holiday

June 28, 2017

Classes Commence

Jul 20, 2017

National Holiday

Aug 01, 2017

National Holiday

Aug 18, 2017

End of Classes

Aug 21- 23, 2017

Final Exams

Aug 25, 2017

Last Day for Submission of Letter Grades

Aug 29, 2017

End of Term

آدرس ایمیل جهت ارسال مدارک:   info@neufree.com

 

تماس تلگرام، واتس آپ  :

دکتر سهیل ذبیحی

00905346190157

00905338382750